ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ

การเข้าค่ายบุคลิกภาพ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. จังหวัดนครนายก วันที่ 12-14 ตุลาค... [อ่าน : 188 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากอ.ณัฐมนตรา ดาราเย็น
ปัจฉิมนิเทศ ปวช. 3

วันที่ 23-24 พ.ย. 60 [อ่าน : 525 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากอ.ธงชัย พรประสงค์สุข
ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำนักเรียน ปวช.2

วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2560 [อ่าน : 470 ครั้ง]

ฝึกประสบการณ์ 50 ชั่วโมง สาขาการบัญชี

ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 284 ครั้ง]

ชิงชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี

เดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ [อ่าน : 308 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากอ.ชนัดดา รู้แผน
เตรียมพบกับการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ณ วัดสันตยาราม [อ่าน : 204 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากอ.ปภินวิช สารสุวรรณ
รายชื่อผู้เข้าประกวด ACCOUNTANCY IDOL 2017

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดตามระดับชั้น [อ่าน : 236 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาระน่ารู้

เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี [อ่าน : 261 ครั้ง]

เว็บสรรพากร [อ่าน : 229 ครั้ง]

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี2560 [อ่าน : 239 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานนักเรียน
ACCOUNTANCY IDOL 2017

ACCOUNTANCY IDOL 2017 [อ่าน : 243 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมภายในแผนก
แข่งขันทักษะภายใน

การแข่งขันทักษะภายในสาขาการบัญชี รอบที่ 2 [อ่าน : 232 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสา "ปลูกป่าชายเลน"

กิจกรรมจิตอาสา "ปลูกป่าชายเลน" ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 166 ครั้ง]

กิจกรรม ACCOUNTING FAMILY DAY...

กิจกรรมรับน้องแผนกบัญชี [อ่าน : 285 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม